Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 19/1/11)

Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης
Παρουσιάζονται τα σημεία υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη. Σημεία υπεροχής του σχολείου:
• Η σταθερή και εν πολλοίς απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου με κανονικό πρόγραμμα από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
• Η επαρκής στελέχωση και από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη.
• Το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόοδο και την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών.
• Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων.
• Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών προγραμμάτων και η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σ’ αυτά.
• Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς.
• Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και η ενσωμάτωσή τους σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
• Η ύπαρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης, ο διαρκής εμπλουτισμός της, η συστηματική οργάνωση και η σταθερή λειτουργία της.
• Το καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με τους μαθητές και τους γονείς.
• Η εφαρμογή διδακτικών καινοτομιών και η χρήση εποπτικών μέσων στη διεξαγωγή των μαθημάτων. 
• Η ανάπτυξη προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς, όπως και η προετοιμασία για συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς επιστημονικών ενώσεων, όπως η ΕΜΕ.
• Οι δειγματικές διδασκαλίες και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και εκπαιδευτικών που τις παρακολουθούν.
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιμόρφωσης.
• Η καταρχάς θετική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
• Η μηδενική μαθητική διαρροή.


Αδυναμίες του σχολείου:
• Η παλαιότητα του κτιρίου και η στενότητα χώρων που εμποδίζει την ανάπτυξη θεματικών τάξεων και εργαστηρίων.
• Η μη φύλαξη τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα.
• Ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής – χημείας.
• Η οικονομική στενότητα του τελευταίου έτους.
• Η απουσία μιας στενότερης και σταθερότερης σχέσης με το πανεπιστήμιο.
• Η υπερίσχυση σε αρκετές περιπτώσεις των αναγκών διευθέτησης προβλημάτων της καθημερινότητας σε βάρος του προγραμματισμού.
• Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αδυναμίες και τα κενά στη συνεννόηση, τη συνεργασία και το συντονισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση του διδακτικού έργου και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών παιδαγωγικών και αξιολογικών κανόνων.
• Οι ελλείψεις στο σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των αδύνατων μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.
• Η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων.


ΠΗΓΗ: http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου