Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ της   Βαλκανικής   Ενωσης Φυσικών για μαθητές 14-17 ετών 
Διοργάνωση   :BPU -  ΕΕΦ
Η Βαλκανική Ένωση Φυσικών, μετά από πρόταση της ΕΕΦ απεφάσισε να προκηρύξη τον Δεύτερο διαγωνισμό Περιβάλλοντος για μαθητές ηλικίας 14-17 ετών και ανέθεσε την διοργάνωση του στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  
Το Θέμα  του διαγωνσμού είναι: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ο διαγωνισμός, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η πραγματοποίηση Εθνικών διαγωνισμών από τους οποίους θα αναδειχτούν οι δύο πρώτες ομάδες που θα λάβουν μέρος στο δεύτερο στάδιο που είναι ο διεθνής διαγωνισμός και ο οποίος θα διεξαχθεί στη πόλη της Λάρισας από 24 έως 25 Αυγούστου 2011. Η έναρξη του Εθνικού διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει έως τις 20 Νοεμβρίου 2010 και να λήξει στο τέλος Μαΐου του 2011. 
Οι δέκα εργασίες που θα προκριθούν θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα ώστε να επιλεγούν οι δύο που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό. Ο τόπος και οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης αυτής θα ανακοινωθούν αργότερα. Να σημειωθεί ότι η γλώσσα του διεθνούς διαγωνισμού θα είναι η Αγγλική στην οποία θα πρέπει να διατυπωθούν τα κείμενα και οι παρουσιάσεις. Λεπτομέρειες για την διοργάνωση και την εξέλιξη του διαγωνισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  http://bpu2env.phys.uoa.gr που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες Ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα συναδέλφων σχετικά με λεπτομέρειες του διαγωνισμού διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
1. Οι συμμετέχοντες μαθητές μπορεί, εφόσον ανήκουν σε ένα σχολείο και καθοδηγούνται από τον ίδιο καθηγητή, να είναι περισσότεροι των τριών. Στις εκδηλώσεις όμως που θα διεξαχθούν καλύπτονται τα έξοδα μόνο τριών, το πολύ, μαθητών και ενός συνοδού καθηγητή. 
2. Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και ημερήσιας διαβίωσης. Οι δαπάνη μετακίνησης στην Αθήνα θα βαρύνει τις ομάδες που θα συμμετάσχουν. 
3. Θα προκριθούν για την τελική φάση του εθνικού διαγωνισμού 10-15 ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 
4. Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα γίνει αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής και η εκδήλωση παρουσίασης των επιλεγέντων για την τελική επιλογή των δύο προτάσεων που θα μας εκπροσωπήσουν στον διεθνή διαγωνισμό θα γίνει στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 18 – Κυριακή 19  Ιουνίου 2011. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. 
5. Θα πρέπει να κατατεθούν με το τέλος του διαγωνισμού οι πλήρης εργασίες σε έντυπη μορφή και σε  CD και θα πρέπει να περιέχουν μια περίληψη μιας σελίδας στα Αγγλικά, αφού η επόμενη φάση του διαγωνισμού, ο Διεθνής Διαγωνισμός  στην Λάρισα, θα είναι στην Αγγλική γλώσσα (κείμενα και παρουσιάσεις).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ                         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Αποστολή περίληψης εργασιών :10/04/2011  210-3635701 
Αποστολή σύνοψης εργασιών :28/04/2011     FAX : 210-3610690 
Αποστολή τελικής εργασίας    :15/05/2011     e-mail : eef@otenet.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πρωινές ώρες           10:00 – 14:00 Βασιλική Μπαλάσκα   

                      Απογευματινές ώρες  15:00 – 19:00 Αναστασία Γεώργα 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δέσπ. Δημητριάδου 6977 502 682


ΠΗΓΗ: Ε.Ε.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου