Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τ.ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ & Α. ΤΣΟΧΑ
Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 210 64 65 673 FAX 210 64 59 085
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011


Αγαπητοί γονείς
Η φετινή σχολική χρονιά σύντομα τελειώνει. Αρκετοί από σας που τα παιδιά σας αποφοιτούν από το Δημοτικό, βρίσκεστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, σχετικά με την επιλογή κάποιου Γυμνασίου που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Μια πολύ σοβαρή επιλογή, κατά την άποψη μας, είναι το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών που βρίσκεται στην οδό Τ. Φιλήμονος 38 & Α.Τσόχα, δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φέτος έχει συνολική δύναμη 470 παιδιών και για την Α΄ Τάξη μπορεί να υποδεχθεί μέχρι 162 παιδιά, σε έξι τμήματα.
Το σχολείο μας είναι επανδρωμένο με έμπειρο μόνιμο διδακτικό προσωπικό, που στην πλειοψηφία του έχει αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικά). Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, με τα κέντρα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και σε ετήσια βάση διοργανώνει υποδειγματικές διδασκαλίες στις οποίες εφαρμόζονται νέες διδακτικές μέθοδοι. Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά από τις 11 Σεπτεμβρίου, χωρίς κενά και διδακτικές απώλειες Από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής το σχολείο διαθέτει δύο εργαστήρια Η/Υ, 6 αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, εργαστήριο φυσικής-χημείας, αίθουσα πολυμέσων, αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων, αίθουσα ξένων γλωσσών, αίθουσα εκδηλώσεων και βιβλιοθήκη. Όλες αυτές οι αίθουσες διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σύνδεση με το διαδίκτυο. Επίσης στο σχολικό συγκρότημα λειτουργεί και κλειστό γυμναστήριο.
Εκτός από το κυρίως διδακτικό έργο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούν περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα, θεατρική ομάδα, χορωδία, ομάδες μπάσκετ, βόλλεϋ και ποδοσφαίρου με πολύ καλές επιδόσεις και διακρίσεις. Επίσης πολλά παιδιά, μέσω του σχολείου, παίρνουν μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργανώνει η Μαθηματική Εταιρεία καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες που έχουν σκοπό να ανοίξουν το σχολείο στην κοινωνία και να κάνουν τα παιδιά να το αγαπήσουν.
Ο τρόπος εισαγωγής στα Πειραματικά Γυμνάσια βασίζεται στo Π.Δ. 338/82 ΦΕΚ 60/19-5-82. Σύμφωνα με αυτό οι ενδιαφερόμενοι γονείς οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ Πειραματικό Γυμνάσιο από 20 έως 31 Μαΐου. Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 για τα αγόρια και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 για τα κορίτσια και τις ειδικές κατηγορίες. Αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για την κλήρωση μαθητών είναι μικρός, η κλήρωση θα διενεργηθεί σε μία μέρα, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.
Η παραλαβή των αιτήσεων από την Παρασκευή 20/5 έως την Τετάρτη 25/5 θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τις 5μμ έως τις 8 μμ και την Τρίτη από 9 έως 2 το πρωϊ. Από την Πέμπτη 26/5 και μέχρι την Τρίτη 31/5, η παραλαβή θα γίνεται τις πρωϊνές ώρες 9-2.
Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία αυτή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου http://2gym-peir-athin.att.sch.gr ή στη Γραμματεία του σχολείου μας στο τηλέφωνο 210 6465 673, Τρίτη και Πέμπτη από τις 8:15 έως τις 14.00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 17:00 έως 20:00.
Ελπίζοντας σε μια στενότερη και δημιουργικότερη συνεργασία μεταξύ των συλλόγων μας σας παρακαλούμε να μοιραστείτε τις πληροφορίες αυτές με τους ενδιαφερόμενους γονείς μέλη σας

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος                                      Γραμματέας 
Φώτης Βασιλάκος                           Ελένη ΠασχαλίδουΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΛΗΡΩΣΗ 

1 . Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Πρώτη (Α) τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου (βλ. Π.Δ. 338/82, ΦΕΚ 60/19-5-82, τ.Α') ενεργείται κλήρωση εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τις καθορισμένες θέσεις. Ο αριθμός των τμημάτων που πρόκειται να δημιουργηθούν στην Α' τάξη των Πειραματικών Σχολείων θα είναι ανάλογος με τις δυνατότητες (κτηριακές κτλ) του κάθε σχολείου με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου των διδασκόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ Γ2/2430/21-03-2001.  

2 . Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου, που έχουν ήδη εγγραφεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Πρώτη Τάξη, οποιουδήποτε Γυμνασίου της Χώρας. 

3 . Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της κλήρωσης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς οφείλουν να υποβάλουν κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Μαΐου σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο, σχετική αίτηση με την πρόσθετη υποχρέωση να προσκομίσουν και καταθέσουν στο σχολείο αυτό, το αργότερο ως και την προηγουμένη της ημέρας κατά την οποία θα διεξαχθεί η κλήρωση, ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία πιστοποιείται η εγγραφή του στο Γυμνάσιο και η τάξη που ανήκει. Η έκδοση άλλης όμοιας βεβαιώσεως για τον ίδιο μαθητή ελέγχεται πειθαρχικά ανεπίτρεπτη. 


4 . Τις αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου παραλαμβάνει ο Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου και η αρμόδια επιτροπή, που ορίζεται από τον σύλλογο των καθηγητών, και καταχωρίζει αμέσως τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου σε αριθμημένη κατά αύξοντα αριθμό ονομαστική κατάσταση, μία για τους μαθητές και μία για τις μαθήτριες, γνωστοποιώντας με επικυρωμένο σχετικό σημείωμα στον ενδιαφερόμενο γονέα, τον αύξοντα αριθμό του μαθητή ή της μαθήτριας, που καταχωρίστηκε στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση. 

5 . Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων, μαθητών και μαθητριών, είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων, ο οικείος Σύλλογος των καθηγητών αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων επιλέγονται με κλήρωση σε ίση κατά φύλο αναλογία, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των κενών θέσεων .

6 . Η ανωτέρω κλήρωση διεξάγεται στο διάστημα από 20 έως 30 Ιουνίου μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους και που το έργο της λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρωτοκόλλου. Οι δίδυμοι αδελφοί μαθητών, οι αδελφοί μαθητών που ήδη φοιτούν στο σχολείο, καθώς και τα παιδιά των εκπαιδευτικών του σχολείου δικαιούνται να συμμετέχουν σε συμπληρωματική κλήρωση. Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με την προσωπική του παρουσία ο Διευθυντής του Γυμνασίου.

7. Παράλληλα , για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια μέρα δυο πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 20 μαθητές, οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπομένων κενών θέσεων.

8 . Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων, ο Σύλλογος των καθηγητών επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα τω μαθητών και μαθητριών, που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δύο πίνακες με τους επιλαχόντες των οποίων η ισχύς παύει, με τη λήξη των μαθημάτων τον διδακτικού έτους.

9 . Η πλήρωση των κενών θέσεων , μετά την επικύρωση του αποτελέσματος της κλήρωσης, ενεργείται με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

10 . Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πήραν μέρος στην κλήρωση και δεν έγινε δυνατό να καταλάβουν μία από τις καθορισμένες κενές θέσεις της Α΄ τάξεως του Πειραματικού Γυμνάσιου, φοιτούν στο σχολείο που ήδη έχουν εγγραφεί.

11. Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων του Σχολείου, που τυχόν δημιουργούνται καταλαμβάνονται από μαθητές των αντιστοίχων τάξεων άλλων Γυμνασίων μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως και με ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου